HIDRAULIČKA ANALIZA BILANSA VODA RTB-A BOR

  • Nikola Damnjanović
  • Matija Stipić
Ključne reči: industrijska voda, rudničke vode, bilans vode

Apstrakt

Ovaj rad sadrži opis sistema za snabdevanje industrijskkom vodom u okviru kompanije RTB Bor iz Bora. Takođe, u radu su obuhvaćene i rudničke vode koje se odvodnjavaju iz površinskih kopova i jamskih galerija. Dat je prikaz bilansa za 2017. godinu.

Reference

Studija opravdanosti izgradnje hidrotransporta rude i sistema vodosnabdevanja tehnološkom i tehničkom vodom za kapacitet prerade rude od 5,5 Mt/god. u rudniku bakra Ceroovo; Konzorcijum Rudarsko-geološki fakultet Beograd, GRF Beograd i preduzeće „IWA Consalt doo“, Beograd 2012
[2] Glavni mašinski projekat PS sveže vode za potrebe rudnika bakra „Veliki Krivelj“; Rudarski institut Beograd, Beograd 1981
[3] Nadvišenje flotacijskog jalovišta H – Glavni mašinski i hidrograđevinski projekat; Institut za bakar Bor, 1991
[4] Tehnički rudarski projekat nadvišenja polja 1 flotacijskog jalovišta Veliki Krivelj do kote 390 mnv; Institut za rudarstvo i metalurgiju, Bor, 2016
[5] Tehnološki projekat cementacije kod servisnog okna; Institut za bakar Bor
Objavljeno
2019-09-25
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo