PROJEKAT VIŠESPRATNE AB ZGRADE SPRATNOSTI Po + Pr + 7, PREMA EVROPSKIM STANDARDIMA

  • Miloš Ivanišević
Ključne reči: Armiranobetonska zgrada, Evropski standardi, Ploče direktno oslonjene na stubove

Apstrakt

U prvom dijelu rada prikazan je projekat armiranobetonske zgrade spratnosti Po+Pr+7, a u drugom dijelu su upoređeni domaći (BAB ’87) i evropski (Evrokod) pravilnici po pitanju kontrole direktno oslonjenih ploča.

Reference

1. Evrokod 1: Dejstva na konstrukcije – deo 1-1: Zapreminske težine, sopstvena težina, korisna opterećenja na zgrade, Beograd 2009.
2. Evrokod 1: Dejstva na konstrukcije – deo 1-3: Dejstva snega, Beograd, 2009.
3. Evrokod 1: Dejstva na konstrukcije – deo 1-4: Dejstva vetra, Beograd, 2009.
4. Evrokod 2: Proračun betonskih konstrukcija – deo 1-1: Opšta pravila i pravila za zagrade
5. Beton i armirani beton '87 - 1 - Priručnik, Beograd, 1995.
6. Beton i armirani beton '87 - 2 - Prilozi, Beograd, 1995.
7. Dr. Zoran Brujić: „Betonske konstrukcije u zgradarstvu prema Evrokodu - materijal sa predavanja iz predmeta Betonske konstrukcije“, Novi Sad, 2018.
8. Živorad Radosavljević, Dejan Bajić: „Armirani beton 3“ – Građevinska knjiga, Beograd, 2008.
9. S. Stefanović: Fundiranje, Naučna knjiga, Beograd, 1989.
10. M. Čaušević: Dinamika konstrukcija, Tehnička knjiga, Zagreb, 2010.
Objavljeno
2019-09-24
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo