PRIMENA BIM PRISTUPA U GRAĐEVINARSTVU SA PRIMEROM 4D ANALIZE PROJEKTA SAOBRAĆAJNICE

  • Jovana Vujaković
Ključne reči: BIM, 4D analiza, BIM pri izgradnji saobraćajnica

Apstrakt

U radu su prikazane osnove BIM pristupa u građevinarstvu, kroz faze projektovanja, izgradnje i održavanja objekta. Prikazan je i projekat saobraćajnice spreman za dalju BIM analizu, sa primerom 4D analize.

Reference

[1] http://gradjevinarstvo.rs/
[2] M. Jurčević, M. Pavlović, H. Šolman, “Opće smjernice za BIM pristup u graditeljstvu”, Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Zagreb, 2017.
[3] T. Ninkov, I. Sabadoš, Z. Sušić, M. Batilović, V. Bulatović, “BIM tehnologija i njena primena pri projektovanju i izgradnji puteva”
[4] https://knowledge.autodesk.com/support/navisworks-products
[5] https://www.theb1m.com/
Objavljeno
2019-09-20
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo