UPOREDNA ANALIZA TRANSPORTNE PONUDE I TRANSPORTNIH ZAHTJEVA JAVNOG PREVOZA PUTNIKA U VEĆIM GRADOVIMA SRBIJE

  • Milijana Lazarević
  • Pavle Pitka Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za saobraćaj
Ključne reči: Javni prevoz putnika, mreža linija, broj prevezenih putnika, interval sleđenja

Apstrakt

U ovom radu izvršena je uporedna analiza sistema javnog prevoza putnika u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Analizirana je trasportna ponuda i transportni zahtjevi JGPP-a u sva tri grada. Ukazano je na određene nedostatke i predložene su mjere za poboljšanje i unapređenje sistema javnog prevoza putnika u analiziranim gradovima.

Reference

[1] R. Banković, „Organizacija i tehnologija javnog gradskog putničkog prevoza“, Beograd, Saobraćajni fakultet, 1994.
[2] Fakultet tehničkih nauka, „Smart plan – prikupljanje podataka “prva faza” – Istraživanje u javnom gradskom prevozu putnika“, Novi Sad 2017.
[3] Fakultet tehničkih nauka, „Студија јавног градског и приградског превоза путника на територији града Ниша“, Novi Sad 2019.
[4] Saobraćajni fakultet, „Studija javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Kragujevca“, Beograd 2017.
Objavljeno
2020-01-20
Sekcija
Saobraćajno inženjerstvo