ANALIZA AKTIVNOG SPOJLERA SPORTSKOG AUTOMOBILA PRIMENOM RAČUNARSKE DINAMIKE FLUIDA

  • Denis Rapić
  • Dragan Ružić
Ključne reči: Vozilo, Performanse, Aerodinamika, CFD, Spojleri, Upravljanje

Apstrakt

U radu su opisana poglavlja koja ukazuju na specifične efekte po pitanju upravljivosti, usled generisanja aerodinamičnih sila i momenata primenom zadnjeg dvosegmentnog aktivnog spojlera na primeru sportskog automobila. Cilj je bio izvršiti detaljnu CFD analizu fluidnog modela aktivnog spojlera, i u skladu sa tako dobijenim rezultatima formirati prihvatljivu upravljačku logiku, kako bi se tokom vožnje posredstvom njega uticalo na brojne faktore od interesa u skladu sa trenutnim predefinisanim režimima vožnje. Svi priloženi dijagramski prikazi karaktera promena relevantnih parametara omogućuju izvođenje određenih zaključaka po pitanju upravljivosti i ekonomičnosti, između ostalog.

Reference

[1] https://edgardaily.com/articles/lamborghini-huracan-performante-ala (pristupljeno u martu 2019.).
[2] UIUC Applied Aerodynamics Group, https://m-selig.ae.illinois.edu (pristupljeno u martu 2019.).
[3] Gillespie T. 1992. Road Loads. In: Fundamentals of Vehicle Dynamics, ed. Gillespie T, ch. 4, 79-124. University of Michigan.
[4] Stojić B. 2012a. Predavanja iz predmeta Teorija kretanja drumskih vozila – Osnovi aerodinamike drumskih vozila, https://tkdv.files.wordpress.com/2012/03/p02-aerodinamika.pdf (pristupljeno u januaru 2019.).
[5] Cakir M. 2012. CFD study on aerodynamic effects of a rear wing/spoiler on a passenger vehicle. Santa Clara University, California.
[6] Mouffouk M. 2013. Aerodynamic Development of the Seguracing F1-R01 Prototype Using CFD. University H. L., Batna Algeria.
[7] https://www.autodesk.com/products/cfd/overview (pristupljeno u junu 2019.).
Objavljeno
2020-01-29