CONCEPTS FOR NEW PRISON

  • Dajana Ostojić
  • Dragana Konstantinović Fakultet tehničkih nauka
  • Slobodan Jović
Ključne reči: Arhitektonsko projektovanje, kazneno-popravne institucije, zatvor, novi tip zatvora, ostrvo

Apstrakt

Cilj rada ogleda se u ispitivanju  novih koncepcija i pristupa projektovanjazatvorskih kompleksa. Rad se bavi istraživanjem razvoja novih zatvorskih oblika, zatim, ispitivanjem uticaja savremenih tehnologija na arhitektonski prostor, kao i, predlaganjem novih sadržaja za zatvore, koji utiču na promjenu percepcije arhitektonskog konteksta. Projektovani zatvorski kompleks smješten je na periferiji grada Novog Sada, u prirodnom okruženju ostrva Čerevićka ada. Analizirano je sedam primjera studije slučaja, koji su pokazali različite odnose među prostornim rješenjima, programima, funkcijama, kontekstu i korisnicima. Zaključci ovog istraživanja poslužili su kao glavne smijernice pri projektovanju. Kao rezultat, kreiran je novi zatvorski kompleks u kome se pored osnovnih sadržaja nalaze razni kulturni, sportski i obrazovni sadržaji. Stvoren je odgovarajući prostor koji pospješuje rehabilitaciju zatvorenika i uvodi nove sadržaje.

Reference

[1] Ministarstvo pravde – uprava za izvršenje krivičnih sankcija, (2016.), Organizacija, http://www.uiks.mpravde.gov.rs/lt/articles/organizacija/, pristup (04.09.2019.)
[2] CoE – Council of Europe – Savjet Evrope, (2018.), Izvještaji,https://www.minrzs.gov.rs/sr/dokumenti/izvestaji/sektor-za-medjunarodnu-saradnju-evropske-integracije-i-projekte/savet-evrope , pristup (18.08.2019.)
[3] Ilić, Aleksandra. Prenaseljenost zatvora – Fenomenološki i etiološki aspekti (Doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbjednosti, 2010)
Objavljeno
2020-01-23