OPTIMIZACIJA POSTUPKA MONTAŽE SPREGNUTOG DRUMSKOG MOSTA PREKO RIJEKE SAVE

  • Aleksandar Đuraš
Ključne reči: Most, montaža, spregnute konstrukcije od betona i čelika

Apstrakt

Za most preko rijeke Save, u mjestu Svilaj, urađena je analiza tri varijantna rješenja montaže mosta. Cilj rada je da se prikaže uticaj postupka montaže na nivo naprezenja konstrukcije i da se pronađe najoptimalnije rješenje zamontažu mosta.

Reference

[1] EN 1991-2:2002 : EUROCODE 1 - Actions on structures - Part 2: Traffic loads on bridges
[2] EN 1991-1:2004 : Evrokod 1 – Dejstva na konstrukcije, Beograd, 2009.
[3] EN 1992-1-1:2004 : Evrokod 2 - Proračun betonskih konstrukcija, Beograd, 2006.
[4] EN 1993-1-1:2005 : Evrokod 3 - Proračun čeličnih konstrukcija, Beograd, 2006.
[5] EN 1994-2:2001 : EUROCODE 4 – Design of composite steel and concrete structures – Part 2: Composite bridges
[6] EN 1998-2:200X : EUROCODE 8 – Design of structures for earthquake resistance – Part 2: Bridges
[7] Spregnute konstrukcije čelik – beton, Radomir Folić, Damir Zenunović, Novi Sad 2016.
[8] Spregnute konstrukcije, Milenko Pržulj, Beograd 1989.
Objavljeno
2020-01-20
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo