ANALIZA RAZVOJNOG POTENCIJALA RURALNOG TURIZMA U AP VOJVODINI

  • Tripko Jerkić
  • Andrea Okanović Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Ključne reči: ruralni turizam, turističko tržište, turistička ponuda, preferencije, razvoj

Apstrakt

Rad prikazuje trenutno stanje na turističkom tržištu Vojvodine, odnosno obuhvata analizu trenutnih tržišnih kretanja na strani ponude i tražnje. Na osnovu sprovedene analize iznosi se predlog budućih mera u cilju iskorišećnja punog turističkog potencijala i razvoja ruralnog turizma u Vojvodini.

Reference

[1] Erdeji, I., Gagić, S., Jovičić, A., Medić, S., (2016.), Development of rural tourism in Serbia, Journal of Settlements and Spatial Planning, No.2, University of Napocensis, Cluj-Napoca

[2] Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, (2016.), Strategija razvoja turzima republike Srbije za period 2016-2025., Sl. glasnik RS, br. 98/2016, Beograd

[3] Košić, K., Pavic, T., Romelić, J., Besermenji, S., Penić, M., (2013.), Farms (Slas), as an Important Aspect of Development of Rural Tourism in Vojvodina, Researches Review DGTH, Univerzitet Novi Sad, Novi Sad

[4] RSZ, (2018.), Regioni u Republici Srbiji, Rpublički zavod za statistiku, Beograd

[5] Interreg IPA CBC, (2016.), Marketing plan razvoja turizma Vojvodine, Turistička organizacija Vojvodine, Novi Sad

[6] www.stat.gov.rs, (pristupljeno u avgustu 2019.)

[7] UNWTO, (2018.), World Tourism Barometer, Vol 16, Issue 5, World Tourism Organization, Madrid
Objavljeno
2020-01-30
Sekcija
Planiranje i upravljanje regionalnim razvojem