ANALIZA TRANZIJENTNIH KARAKTERISTIKA BOČNE DINAMIKE VOZILA POMOĆU SOFTVERA ZA MODELIRANJE I SIMULACIJE

  • Dalibor Pelagić
Ključne reči: skretanje vozila, tranzijentni odziv, Adams Car

Apstrakt

U ovom radu je izvšena analiza uticajnih parametara na ponašanje motornih vozila pri naglim promjenama pravca kretanja, na primjeru izolovanih, pojednostavljenih manevara. Kao glavni alati za pomenutu analizu korišteni su softver Adams Car i analitički proračun uz pomoć softvera Microsoft Excel.

Reference

[1] T. D. Gillespie, „Fundamentals of Vehicle Dynamics”, 1992.
[2] B. Stojić, „Predavanja iz TKDV“, FTN Novi Sad 2018., mehanizacija.uns.ac.rs (pristupljeno u martu 2019.)
[3] B. Heissig, M. Ersoy, „Chassis Handbook“ 2011.
Objavljeno
2019-10-30
Sekcija
Mašinsko inženjerstvo