KARAKTERIZACIJA VELIČINA ZAVISNIH OD VREMENA PRIMENOM SREDNJIH VREDNOSTI

  • Marina Bulat
Ključne reči: aritmetička sredina, standardna devijacija, veličine zavisne od vremena

Apstrakt

U ovom radu je ilustrovana metoda za određivanje efektivne vrednosti vremenski zavisne veličine.

Reference

[1]  Mladenović, P., Elementaran uvod u verovatnoću i statistiku. Društvo matematičara Srbije, Beograd, 1988.
[2]  Stojaković, M., Uvod u teoriju verovatnoće i matematičke statistike. Novi Sad: Stylos, 1995.
[3]  Anon., 1988. HP 3458A, Operating, Programming and Configuration Manual. [Online] Available at: https://xdevs.com/doc/HP_Agilent_Keysight/3458A/03458-90014.pdf
[4]  Anon., 2012. 5025 Extended Specification, V 2.7. [Online] Available at: https://www.timeelectronics.com/assets/upload/download_centre/documents/5025-extended-specs.pdf
Objavljeno
2018-12-17
Sekcija
Matematika u tehnici