CONNECTOR ANDROID APLIKACIJA

  • Darian Pudić
  • Predrag Djordje Teodorović Fakultet Tehničkih Nauka, Novi Sad
Ključne reči: Android, PHP, server, klijent

Apstrakt

U ovom članku predstavljena je društveno-poslovna softverska platforma Connector. Ova platforma omogućava brzo i jednostavno umrežavanje korisnika u cilju razmene informacija i podataka.

Reference

[1] Top-Down Network Design, Third Edition, Priscilla Oppenheimer, 2010 Cisco Press
[2] Head First Android Development, Dawn and David Griffiths 2015 O’Reilly Media
Objavljeno
2020-01-04
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo