KOMBINATORNI ALGORITMI- PROBLEM TRGOVAČKOG PUTNIKA I RASPOREĐIVANJE PROCESA PROCESORA

  • Nevena Dovičin
Ključne reči: kombinatorni algoritmi, problem trgovačkog putnika, raspoređivanje procesa

Apstrakt

Problem trgovačkog putnika spada u veliku klasu problema koji se nazivaju kombinatorni problemi optimizacije. Ovo je jedan od najviše prouča­vanih problema optimizacije, a njegova rešenja i primene će biti opisane u ovom radu. S druge strane raspore­đivanje procesa u procesoru je zadatak u kom se bira proces iz reda čekanja kom se dodeljuje procesor nakon toga (od strane dispečera). Postoji više različitih algo­ritama za biranje procesa koji će se izvršavati, od kojih će najznačajniji biti opisani.

Reference

[1] U-Turning Ant Colony Algorithm for SolvingSymmetric Traveling Salesman Problem- Saman M Al-Mufti
[2] Programming of processes, Schedulling Algorithms -Uldis Sukovskis
[3] Wikipedia, Regular expression, 2019, Wikipedia
[4] Mohammad Reza Bonyadi, Mostafa Rahimi Azghadi, and Hamed Shah-Hosseini (2008). Population-Based Optimization Algorithms for Solving the Travelling Salesman Problem,
[5] Travelling Salesman Problem –Jose Guevara Ilatoma
Objavljeno
2019-08-31
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo