ПРИМЕНА СОФТ СТАРТЕРА SIEMENS 3RW4426-1BC44 У ИНДУСТРИЈСКОЈ ПУМПНОЈ СТАНИЦИ DARKHAN - MONGOLIA

  • Дарко Китановић
Ključne reči: софт стартер, параметри, анализа

Apstrakt

Предмет овог рада је анализа софт старт уређаја Siemens 3RW4426-1BC44, примењеног у реализацији индустријске пумпне станице. Најпре биће детаљно приказан опис система и постављени критеријуми обухваћени пројекттом. Посебан акценат биће на софт старт уређају, његовој анализи и примени.. Софт старт уређај представља главни извршни елемент у управљању пумпи. Затим ће бити приказана детаљна анализа рада енергетских претварача, утицај на хармонијска изобличења, таласни облици напона и струја фазних регулатора у зависноти од угла укључења и резултати практичних мерења за монофазни фазни регулатор са једностраном фазном регулацијом. На крају, у делу практичне реализације биће приказани екрани који приказују начин подешавања и параметрисања софт старт уређаја Siemens 3RW4426-1BC44.

Reference

[1] Darko Marčetić, Marko Gecić, Boris Marčetić, "Programabilni logički kontroleri i komunikacioni protokoli u elektroenergetici", ISBN 978-86-7892-590-0, FTN izdavaštvo, Novi Sad, 2016.
[2] Miloš Nedeljković, "Mrežom vođeni pretvarači", Akademska misao, Beograd, 2007.
[3] Miloš Nedeljković, "Mrežom vođeni pretvarači", Akademska misao, Beograd, 2007.
[4] Radoje Radetić, "Tiristorski pretvarači", Bor 2012.
[5] Tomislav Brodić, "Osnove energetske elektronike", Školska knjiga Zagreb, 2002.
[6] Vladislav Teodorović, "Električke pogonske mašine", Naučna knjiga Beograd, 1967.
[7] Slobodan Vukosavić, "Električne mašine", Akademska misao Beograd, 2010.
[8] Gojko Dotlić, "Elektroenergetika kroz standarde, zakone, pravilnike i tehničke prepouruke"
[9] INTERNATIONAL STANDARD IEC 60909-0.
Objavljeno
2019-08-31
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo