POSLOVNI INTEGRACIONI ŠABLONI I NJIHOVA UPOTREBA U APACHE CAMEL OKRUŽENJU

  • Marko Kljajić
Ključne reči: Integracija sistema, Razmena poruka

Apstrakt

Rad objašnjava šta predstavlja pojam integracije sistema i koje tipove integracije je moguće primeniti. Najveći deo rada posvećen je razmeni poruka kao jednom od načina integracije.

Reference

[1] Gregor Hohpe, Bobby Woolf, “Enterprise Integration Patterns”, 2004.
[2] Li Da Xu, “Enterprise Integration and Information Architecture”, 2011.
[3] Claus Ibsen, Jonathan Anstey, “Camel in Action”, 2011.
[4] http://camel.apache.org/manual/camel-manual-2.24.0.html
Objavljeno
2019-08-30
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo