UPRAVLJANJE NEPLANIRANIM ISPADIMA U ELEKTRODISTRIBUTIVNIM MREŽAMA

  • Aleksandra Tešić
  • Vladan Krsman
Ključne reči: Neplanirani ispad, Distributivna mreža, Proces upravljanja

Apstrakt

U radu su obrađeni tipični procesi upravljanja neplaniranim ispadima koji su posljedica trajnih kvarova u radijalnim distributivnim mrežama u nor­malnim uslovima. Prikazane su razlike između upravljanja neplaniranim ispadima u neautomatizovanim i automati­zovanim distributivnim mrežama. Dat je osvrt na prednosti koje se dobijaju automatizacijom distributivne mreže.

Reference

[1] Vladimir Strezoski: Osnovi elektroenergetike, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, 2014.
[2] Miroslav Nimrihter: Elektrodistributivni sistemi, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2009.
[3] Stuart Borlase: Smart Grids: Infrastructure, Technology and Solutions, Taylor & Francis Group, LCC, Boca Raton, Florida, 2013.
[4] Vladan Krsman, Pisani materijal, Novi Sad, 2016.
[5] Nenad Katic: Menadžment sistemi u elektroenergetici DMS, skripta, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2013.
Objavljeno
2019-08-26
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo