ПЛАН ИЗРАДЕ ГЕНЕРАЛНОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПАРКИНГ ГАРАЖУ У ПОЖАРЕВЦУ

  • Nikola Stokić
  • Predrag Atanasković Departman za saobraćaj
Ključne reči: Upravljanje projektima, Parkiranje i javne garaže

Apstrakt

Основни циљ израде овог рада је планирање и анализа свих неопходних активности и ресурса везаних за израду техничке документације на нивоу генералног пројекта са претходном студијом оправданости, процена трошкова и процена потребног времена за реализацију пројекта уз примену знања и метода из области управљања пројектима.

Reference

[1] Атанасковић П., „Управљање пројектима - практикум за студенте“, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, 2012.
[2] Атанасковић П., „Управљање пројектима - изводи са предавања“, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, 2017.
[3] Јовановић П., „Управљање пројектом“, Висока школа за пројектни менаџмент, Београд, 2010.
Objavljeno
2018-12-12
Sekcija
Saobraćajno inženjerstvo