VIŠEKRITERIJUMSKO ODLUČIVANJE U PLANIRANJU RAZVOJA DISTRIBUTIVNIH MREŽA

  • Tamara Žepinić
Ključne reči: Planiranje razvoja distributivnih mreža, višekriterijumska optimizacija i odlučivanje

Apstrakt

U radu su implementirane metode za višekriterijumsko odlučivanje VIKOR i TOPSIS na primeru ekonomske analize u planiranju razvoja distributivne mreže. Nakon implementacije, napravljeno je poređenje metoda na osnovu analize dobijenih rezultata i njihovih matematičkih osnova. 

Reference

[1] Viktoria Neimane: On development planning of electricity distribution networks; Doctoral Dissertation, Royal Institute of Technology, Stockholm, 2001.
[2] Ž. Popović, S. Knežević, B. Brbaklić: Optimalna strategija za unapređenje pouzdanosti u distributivnim mrežama; Zbornik radova sa desetog savetovanja o elektrodistributivnim mrežama CIRED Srbija, Vrnjačka Banja, R-3.01, 26.-30. Septembar 2016.
[3] Serafim Opricović: Višekriterijumska optimizacija sistema u građevinarstvu; Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 1998.
[4] Ching-Lai Hwang, Kwangsun Yoon: Multiple Attribute Decision Making- Methods and Applications; Springer-Verlag, Berlin, 1981.
[5] Gwo-Hshiung Tzeng, Jih-Jeng Huang: Multiple Attribute Decision Making- Methods and Applications; CRC Press, London, 2011.
Objavljeno
2019-08-22
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo