PRORAČUN KOMORNE SUŠARE ZA PEČURKE

  • Nikola Milivojević
  • Damir Đaković
Ključne reči: komorna sušara, pečurke, toplotna pumpa

Apstrakt

U okviru rada prikazan je primer proračuna i konstrukcije jedne konvektivne komorne sušare sa podovima za sušenje pečurki. Cilj rada je razmatranje više mogućih rešenja za zagrevanje agensa sušenja, sa fokusom na upotrebu obnovljivih izvora energije umesto konvencionalnih goriva, pre svega toplotnih pumpi. Na osnovu definisanog sistema, odabrana je odgovarajuća konstruktivna izvedba sušare.

Reference

[1] Arora, S., Shivhare U. S., Ahmed, J., Raghavan, G. S. V., (2003),“Drying kinetics of agraricus bisporus and pleurotus florida mushrooms”,Transactions of the ASAE,Vol 46( 3), pp. 721-724
[2] Stegou-Sagia, A., Fragkou, D. V, (2015)., Influence of drying conditions and mathemathical models on the drying curves and the moisture diffusivity of mushrooms”, Journal of Thermal Engineering, Vol 1, No 4, pp. 235-244.
[3] “Meteorološki godišnjak - klimatološki podaci”, (2017), Beograd,Republički hidrometeorološki Zavod Republike Srbije.
[4] Topić, R. (2014), “Sušenje i sušare”, Beograd, SMEITS.
[5] Topić, R. (1989), “Osnove projektovanja, proračuna i konstruisanja sušara”, Beograd: IRO Naučna knjiga.
[6] www.eps-snabdevanje.rs, (pristupljeno u martu 2019.)
[7] www.srbijagas.com, (pristupljeno u martu 2019.)
Objavljeno
2019-08-16
Sekcija
Mašinsko inženjerstvo