ПРИМЈЕНА САВРЕМЕНИХ ТЕХНОЛОГИЈА ПРИКУПЉАЊА И ОБРАДЕ ПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА У ПРИВРЕДНИМ ПРОЈЕКТИМА

  • Славица Радић
Ključne reči: Мобилно ласерско скенирање, беспилотне летјелице, DSM, ортофото, рудници

Apstrakt

У раду је са теоријског аспекта описана примјена савремених технологија за прикупљање података – мобилно ласерско скенирање са аутомобила и мобилно ласерско скенирање из ваздуха, као и технологија беспилотних летјелица. У практичном дијелу рада детаљно је описана примјена беспилотне летјелице senseFly eBee, за потребе рударства. Дати су и примјери коришћења наведених технологија у свијету, у привредним пројектима.

Reference

[1] Говедарица, М., Индустријско ласерско скенирање - Материјал са предавања. Нови Сад: 2013
[2] Нинков, Т., Сушић, З., Нинков, Ђ., Милосављевић, А., Шушић, В., Павловић, С. Примена ЛИДАР технологије код пројектовања и грађења путева. Други српски конгрес о путевима. Београд: 2016. 112 стр.
[3] Сушић, З., Нинков, Т., Булатовић, В., Васић, Д. Примена беспилотних летелица у поступку израде геодетских подлога за пројектовање. Други српски конгрес о путевима. Београд: 2016. 112 стр.
[4] Говорчин, М., Ковачић, Ф., Маганић, Ј. Беспилотне летјелице SenseFly Swinglet CAM. Загреб: Свеучилиште у Загребу, Геодетски факултет, 2012.
[5] https://www.3dlasermapping.com/blog-post/lidarforhighwaysandrail/
Objavljeno
2019-07-30
Sekcija
Geodetsko inženjerstvo