ARHITEKTONSKA STUDIJA IZGRADNJE SAVREMENOG TRGOVINSKOG CENTRA IZNAD NAJLON PIJACE U NOVOM SADU

  • Enes Kurtanović
  • Dragana Konstantinović
  • Slobodan Jović
Ključne reči: Arhitektonsko projektovanje, šoping centar, pijace, najlon pijaca

Apstrakt

Rad se bavi istraživanjem strategija i modela zajedničkog funkcionisanja tradicionalnih i savremenih prostora za prodaju u urbanim sredinama. Kao poseban model razmatra se postupak nadgradnje tradicionalnih otvorenih prostora gradskih pijaca, zbog formiranja ekonomski isplativijih i funkcionalno korisnijih parcela. Ovaj postupak unapređuje procese socijalizacije, nudeći korisnicima tradicionalne pijace da imaju bezbedan prostor, uz očivanje njegovog identiteta.

Reference

[1] Coleman Peter, Shopping Environments-Evolution, Planning and Design, Oxford: Architectural Press, 2006.
[2] Pravilnik o tehničkim standardima pristupačnosti – ,,Službeni glasnik RS'', br. 46/2013
[3] Krier, R. (1991.) Gradski prostor u teoriji i praksi, Beograd: Građevinska knjiga
[4] Lefevr, A. (1974.) Urbana revolucija, Beograd: Nolit, str. 27-29.
[5] https://www.planplus.rs/big-shopping-center-novi-sad/35380 (pristupljeno u maju 2018.)
[6] Horvat, S. (2007.) Znakovi postmodernog grada: prilog semiologiji urbanizma, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, str. 139.
[7] Davis, M. (1992.) City of Quartz: Excavating the Future in Las Angeles, New York: Vintage Books, str.180.
Objavljeno
2019-07-29