ЕНТЕРИЈЕР ВИНСКОГ БАРА У НОВОМ САДУ

  • Соња Ђордан
Ključne reči: атмосфера, звук, температура, време

Apstrakt

Овај рад у својој основи прати методологију атмосфера Питера Цумтора и састоји се од елемената који, на тај начин, генеришу простор и који утичу на посматрача. Архитектонски простор није само простор у буквалистичком, физичком контексту те речи. Архитектура, као и ентеријерска решења, о којима ће овде бити речи, заснована су на прецизном одабиру мобилијара и материјала једног места. Атмосферу, као променљив, неопипљив фено­мен, који директно утиче и зависи од субјек­тивног карактера, тешко је тачно дефинисати. Овај рад имаће за циљ да се позабави параметрима и основним елементима атмосфере које је установио Питер Цумтор. Ти параметри постаће основа пројекта ентеријера винског бара.

Reference

[1] Норбег – Шулц, Кристијан: Егзистенција, простор и архитектура, Грађевинска књига, Београд, 20006.
[2] Хајдегер, Мартин: Грађење, становање, мишљење, Платон, 1999.
[3] Башлар, Гастон: Поетика простора, Градац, 2005.
[4] Хочевар, Мета: Простори игре, Југословенско драмско позориште, Београд, 2003.
[5] Хокинг, Стивен: Кратка повест времена, copyright, 1988.
[6] Вирилио, Пол: Критични простор, Градац, 2006.
[7] Динуловић, Радивоје: Идеолошка функција архитекутре у друштву спектакла
[8] Zumthor, Peter: Atmospheres
[9] Christian Norberg-Schulz, Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture, London, Rizzoli, 1991.
Objavljeno
2019-07-29