IMPLEMENTACIJA CENTRA ZA ORGANSKU PROIZVODNJU, POLJOPRIVREDU I PRODAJU U URBANO TKIVO NOVOG SADA

  • Jelena Dronić
Ključne reči: Organska poljoprivreda, organska hrana, organska pijaca, industrija

Apstrakt

Program rada bavi se projektovanjem centra za proizvodnju, preradu i prodaju organske hrane u Novom Sadu. Osnovna ideja predloženog projekta zasniva se na centralizovanju osnovnog programa (proizvodnja) i ređanju pratećih sadržaja (mehanizacija, sortiranje robe, prerada, pakovanje i prodaja) oko njega. Krajnji cilj predstavlja podsticanje regionalne privrede i proizvodnje domaćih proizvoda koji bi se zadržali na domaćem tržištu kako bi se podigla svest lokalne zajednice o važnosti kvaliteta prehrambenih proizvoda dobijenih na prirodan način.

Reference

[1] Snežana Oljača, Organska poljoprivredna proizvodnja, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 2012.
[2] Dušan Kovačević, Zaštita životne sredine u ratarstvu i povrtarstvu, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 2011.
[3] Društvo za zaštitu bilja Srbije, Pesticidi u poljoprivredi i šumarstvu u Srbiji, 17. Izdanje, 2010.
[4] Slavica Kostić Nikolić, Ekonomika poljoprivrede, stručni rad, Beograd, 2011.
[5] Prva međunarodna konferencija zdrave, ekološke i organske proizvodnje hrane (grupa autora), BioPlanet healthy, green and organic options, Zlatibor, 2010.
[6] Grupa autora, Zakon o organskoj proizvodnji Republike Srbije, Službeni glasnik, Beograd, 2010.
[7] http://www.pks.rs/organicproductioninserbia.pdf
(datum pristupa 18.10.2018.)
[8] https://www.tehnologijahrane.com/knjiga/organaka-prerada (datum pristupa 18.10.2018.)
[9] https://www.tehnologijahrane.com/iz-novina/organska-proizvodnja-u-funkciji-odrzivog-razvoja-srbije (datum pristupa 20.10.2018.)
Objavljeno
2019-07-28