АУТОМАТИЗАЦИЈА ПРОЦЕСА ТЕХНИЧКЕ ПРИПРЕМЕ ЗА ИЗРАДУ КУХИЊЕ

  • Михаило Радовић
Ključne reči: Параметризација, 3Д моделовање, прорачуни, програмирање

Apstrakt

У овом раду је описан поступак пројектовања скрипте за 3ds Max у програмском језику Max Script. Поред тога, изведени софтвер је упоређен са постојећим софтверима исте или сличне намене, анализирани су недостаци новопројектованог програма и могућности истог за унапређење.

Reference

[1] Learning MaxScript - https://help.autodesk.com/view/3DSMAX/2018/ENU/?guid=__files_GUID_4C14F474_CD23_4001_93DF_0F0F9A6025C7_htm (приступљено 25.09.2018.)
[2] 3ds Max Learning Center - https://help.autodesk.com/view/3DSMAX/2018/ENU/ (приступљено 01.10.2018.)
[3] Интервју Милоша Димчића за часопис Detail (12/2013) на тему „Програмирање у архитектури“ http://www.superprostor.com/programiranje-u-arhitekturi-milos-dimcic/9775 (приступљено 21.10.2018.)
[4] Tutorials for Grasshopper – https://www.grasshopper3d.com/page/tutorials-1 (приступљено 18.09.2018.)
Objavljeno
2019-07-28