INTEGRISANI PRISTUP PROJEKTOVANJU I FABRIKACIJI ZAKRIVLJENIH FORMI U ENTERIJERU KONCERTNIH DVORANA

  • Simo Ristanić
Ključne reči: Projektovanje enterijera, kompleksna forma

Apstrakt

U ovom radu opisan je pristup projektovanju, fabrikaciji i montaži enterijera koncertne dvorane, koja se sastoji od velikog broja elemenata koji sačinjavaju jednu kompleksnu formu.

Reference

- Arup, 2018, https://www.arup.com/contact, pristupljeno 24.9. 2018.
- Beranek, L., 2012. Concert halls and opera houses: music, acoustics, and architecture. Springer Science & Business Media.
- Enterijer Janković, Collection 2018, http://www.enterijer-jankovic.co.rs/katalog/EJ-group-catalogue-2018.pdf pristupljeno 27.9.2018.
- Etherington, R., 2009, JS Bach Chamber Music Hall by Zaha Hadid Architects, Dezeen, https://www.dezeen.com/2009/07/07/js-bach-chamber-music-hall-by-zaha-hadid-architects/ pristupljeno 25.9.2018.
- Guangzhou Opera House / Zaha Hadid Architects, 2011, March 1, https://www.archdaily.com/115949/guangzhou-opera-house-zaha-hadid-architects pristupljeno 25.9. 2018.
Objavljeno
2019-07-27