DIGITALNA FABRIKACIJA MONOHROMATSKIH SLIKA OD NITI KORIŠĆENJEM INDUSTRIJSKOG ROBOTA

  • Stefan Tomić
Ključne reči: Kompjuterska umetnost, fabrikacija pomoću konca, industrijski robot

Apstrakt

Ovaj rad se bavi algoritamskom problematikom jedne vrste kompjuterske umetnosti. To je iscrtavanje pomoću tankih niti, i dobijanje interesantne slike. Ovakva umetnost se naziva String art. String art predstavlja malo umetničko delo koje se kreira od konca, vune ili meke žice u boji. Posebna pažnja posvećena je algoritmu koji izbacuje pravila po kojima se povlače niti i iscrtava slika ili nečiji portret. Algoritam sadrži velik broj parametara, čija je promena potrebna za dobijanje kvalitetnog finalnog prikaza. Na većinu ovih parametara utiču rasporedi i nijanse piksela odabrane slike. Konačno, fabrikacija ovako dobijene slike pomoću industrijskog robota koji koncem za šivenje izvodi ovo umetničko delo, znatno olakšava i ubrzava naporan proces izvođenja koji dans umesto robota radi čovek.

Reference

[1] Predrag Janičić, Računarska grafika, Matematički Fakultet, Beograd, 2014.
[2] RobotStudio, Product specification, ABB Robotics, 2013.
[3] Introduction to RAPI, Operating manual, RobotWare 5.0, 2007.
[4]https://imi.pmf.kg.ac.rs/dokuwiki/doku.php?id=vektorska-i-rasterska-grafika
[5] https://www.arhitektura.rs/rubrike/umetnost-i-dizajn/dizajn/409-kompjuterska-umetnost-novijeg-datuma
[6] https://hackaday.com/2016/07/28/computer-designed-portraits-knit-by-hand/
[7] http://sites.psu.edu/algotecton/2015/04/21/string-sculpture-tool-vernelle-noel/
[8] http://sites.psu.edu/algotecton/tag/robots/
[9] http://23mag.me/robotika-automatizacija-arhitektura-1/
[10] http://23mag.me/robotika-i-automatizacija-u-arhitekturi-mogucnost-ili-potreba-ii/
Objavljeno
2019-07-27