UTICAJ TELEVIZIJE NA INFORMISANJE I KREIRANJE JAVNOG MNJENJA

  • Irina Đorđić
Ključne reči: mediji, javni medijski servis, Radio-televizija Srbije, informisanje, uticaj na javno mnjenje

Apstrakt

Uticaj televizije, kao kanala masovnog komuniciranja, na formiranje javnog mnjenja je u fokusu ovog master rada. Razvoj tehnologija i pojava novih medija menjaju princip rada medijskih preduzeća, sa posebno velikim uticajem na poslovanje javnih medijskih servisa. U radu je prikazano sa kakvim se problemima susreću televizijski emiteri i kako bi na te izazove trebalo da odgovori javni medijski servis Srbije kako ne bi izgubio poziciju medijskog lidera u konkurenciji sa komercijalnim medijima.

Reference

[1] Velјanovski R. (2005) Javni RTV servis u službi građana, Beograd: Klio
[2] 2.Vujović M. i Mihajlov Prokopijević A. (2013), Izazovi transformacije RTS-a u javni servis, Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet Niš
[3] 3.Dejanović V. (2005) Vreme bez slike. Beograd: Redakcija za istoriografiju RTS - TVB, Bibilioteka "Prilozi za istoriju Televizije Beograd" knjiga 7
Objavljeno
2019-07-01
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment