ANALIZA PROCESA PLANIRANJA I ORGANIZOVANJA U PREDUZEĆIMA

  • Jovana Stojanović
Ključne reči: Planiranje, organizovanje, dizajniranje organizacione strukure

Apstrakt

Ovaj rad se bavi analizom procesa planiranja i organizovanja u savremenim uslovima poslovanja preduzeća. U radu je prikazano istraživanje procesa planiranja i organizovanja u dve organizacije i date su mere unapređenja poslovanja.

Reference

8. LITERATURA
[1] Pavlović N., “Osnovi organizacije”, Novi Sad, 2007.
[2] Mitrović S., Melović B., “Principi savremenog menadžmenta”, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2013.
[3] Leković B., “Principi menadžementa”, Subotica, Ekonomski fakultet, 2011.
[4] Milisavljević M., Todorović J., “Planiranje I razvojna politika preduzeća”, Ekonomski fakultet, Beograd, 1994.
[5] Stoner Dž., Freeman g., Gilbert D., “Menadžment”, Beograd, 2000.
[6] Janićijević N., “Organizaciono ponašanje”, Beograd, 2008.
Objavljeno
2019-07-01
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment