PRIMENA ALGORITAMSKE TRGOVINE U UPRAVLJANJU INVESTICIJAMA

  • Snežana Savić
Ključne reči: finansijska tržišta, berza, algoritamska trgovina, upravljanje investicijama

Apstrakt

U ovom radu će biti reči o finansijskim tržištima, berzi i berzanskom poslovanju sa posebnim akcentom na primenu algoritamske trgovine u upravljanju investicijama. Cilj rada jeste da se na jedan celovit i razumljiv način istraže finansijska tržišta, berze i algoritamska trgovina, odnosno da se prikažu efekti primene algoritamske trgovine prilikom odabira najbolje moguće strategije investiranja.

Reference

[1] Anđelić, G.B., Đaković, V.Đ., (2010), Osnove investicionog menadžmenta, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Republika Srbija
[2] Edwards, R.D., Magee, J. (1992), Technical analysis of stock trends, ISBN-13: 978-08-14408-64-3, Chicago, Illinois
Objavljeno
2019-07-01
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment