UPRAVLJANJE OPERATIVNIM RIZIKOM

  • Aleksandar Jović
  • Đorđe Ćosić
Ključne reči: Rizici, Interna kontrola, Operativni rizik

Apstrakt

U poslovnom okruženju današnjice, sve banke imaju sektor za upravljanje rizicima. Ovakav vid organizovanja banke, omogućava da se na najbolji način smanji rizik od loših plasmana kredita, te da se iskoriste potencijali zaposlenih i istovremeno realizuju svi ostali ciljevi. Rad će prikazati osnovne faktore koji utiču na uspešnost poslovanja, kao i na povećanje profitabilnosti banke.

Reference

[1] Narodna banka Srbije, https://www.nbs.rs (pristupljeno 20.10.2018.)
[2] V. Jazić, Rizici u bankarskom poslovanju, Beograd 2008.
[3] M. Miškić, V. Njegomir, B. Marović, „Upravljanje štetama u osiguranju 2017. godine“.
Objavljeno
2019-07-01
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment