UPRAVLJANJE STRATEŠKIM PROMENAMA U JAVNOM SEKTORU

  • Sanja Gvozdenović
Ključne reči: promene, zaposleni, motivacija

Apstrakt

Organizaciona promena predstavlja proces menjanja postojeće organizacije i ima svoj tempo i dinamiku razvoja. U zavisnosti od promene i njene složenosti, taj proces traje određeno, duže ili kraće vreme. I u teoriji i u praksi danas se smatra da su promene, a ne stabilnost, prirodno stanje organizacije. Budući da je proces promene, proces koji traje, ona predstavlja prelaz iz sadašnjeg ili tekućeg stanja u neko buduće, željeno stanje.

Reference

[1] George J. & G. Jones, (2002): Organizational behavior, AddisonWesley Longman, New York.
[2] Janićijević, N. (2007): Upravljanje organizacionim promenama, Ekonomski fakultet, Beograd, str. 65.
[3] Adizes, Ichak (2008): Upravljanje promenama, ASEE, Novi Sad
[4] Koter, P. (2007): Kako kreirati, ovladati i dominirati tržištem, ASEE, Novi Sad
Objavljeno
2019-07-01
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment