ULOGA ODNOSA S JAVNOŠĆU U BANKARSKOM SEKTORU

  • Slobodan Paponjak
  • Danijela Lalić
Ključne reči: Odnosi s javnošću, imidž i reputacija, bankarski sektor u Srbiji

Apstrakt

Cilj ovog rada je da prikaže šta su odnosi s javnošću i koliki je njihov značaj za izgradnju i ordžavanje imidža i reputacije banaka, kao i da prikaže analizu trenutnog nivoa primene i razvoja odnosa s javnošću u bankarskom sektoru u Srbiji. Prvi deo rada je posvećen predmetu, cilju i značaju odnosa s javnošću , te primenjenoj metodologiji istraživanja. U drugom delu rada pojmovno su određeni odnosi s javnošću, njihov značaj i uticaji uz poseban akcenat na odnose s javnošću u bankarskom sektoru. Prikazan je značaj ove funkcije, njihovo planiranje i indentifikacija ciljne javnosti, pri čemu je obrađen konkretan primer primene odnosa s javnošću u bankarskom sektoru u Srbiji.

Reference

[1] Atanacković U., Društveno odgovorno poslovanje kao savremeni koncept biznisa, Škola biznisa, 2011.
[2] Lalić D., Vlastelica Bakić T., Primeri dobre prakse odnosa s javnošću, FTN izdavaštvo, Novi Sad, 2011.
[3] Ognjanov G., Integrisanje marketinške komunikacije, Ekonomski fakultet u beogradu, Beograd, 2009.
Objavljeno
2019-07-01
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment