ISTRAŽIVANJE STANJA ELEKTRONSKE TRGOVINE U REPUBLICI SRBIJI

  • Bojan Stikić
Ključne reči: Elektronska trgovina, Moderne tehnologije, Savremeno poslovanje, Mobilna trgovina

Apstrakt

Brojne promene u okruženju, globalizacija tržišta i ekonomska regionalizacija dovele su do suštinskog zaokreta u poslovanju mnogih kompanija u svetu, usled čega one počinju da razmišljaju i deluju na potpuno nov način.Tokom protekle dve decenije poslovanje je u skoro svakom sektoru svetske ekonomije imalo koristi od tehnologije elektronske trgovine..Ulaganje u tehnologiju znači pronalaženje novih poslovnih mogućnosti, pariranje trendovima i brže pojavljivanje na novim tržištima.

Reference

[1] N. Balaban, Ž. Ristić, J. Ćurkovic (2009). Informacione tehnologije i informacioni sistemi, Ekonomski fakultet Subotica
[2] J . Končar (2004) Elektronsko poslovanje, Ekonomski fakultet Subotica
[3] J. Kočnar, Đurković J. (2005): „Elektronsko poslovanje u funkciji novog marketing menandžmenta“ Ekonomski fakultet Subotica
[4] Gledović B. , Elektronsko poslovanje (2008),Visoka poslovna škola strukovnih studija, Valjevo
[5] Šapić D. ,E‐commerce poslovanje preko Interneta (2004), Beograd
[6] Balaban, Ristić, Đurković, Trninić, Tumbas (2008): Informacione tehnologije i informacioni sistemi, Ekonomski fakultet Subotica,
[7] http://www.poslovnaznanja.com/com/objavljeni-autorski-tekstovi/e‐magazin/10‐elektronska‐trgovina‐na‐internetu‐eposlovanje.htm
Objavljeno
2019-07-01
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment