ISTRAŽIVANJE STANJA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI

  • Vladimir Živković
Ključne reči: javne nabavke, postupci, kriterijumi

Apstrakt

U ovom radu urađena je analiza stanja u postupcima javnih nabavki, kako kroz teorijske postavke, tako i kroz sprovedeno istraživanje. Urađeno istraživanje će dati odgovor na sledeća pitanja: na koji način korupcija utiče na sistem javnih nabavki, da li postoje diskriminatorski uslovi u javnim nabavkama, kao i to da li postoji uticaj visine novčanih primanja (na mesečnom nivou) na stavove o korupciji u javnim nabavkama.

Reference

[1] J. Bojović „Javne nabavke: Analiza sistema javnih nabavki sa posebim osvrtom na korupciju“, Podgorica, Ekonomski fakultet, 2001.
[2] P. Jovanović „Anatomija korupcije“, Beograd, Transparency Internacional Serbia, 2011.
[3] M. Maletić i sar. „Priručnik za obuku i polaganje ispita za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke“, Beograd, Uprava za javne nabavke Republike Srbije, 2015.
[4] Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 124/12)
[5] S. Varinac i I. Ninić „Korupcijska mapa sistema javnih nabavki u Republici Srbiji“, Beograd, Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju, 2014.
Objavljeno
2019-07-01
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment