MAPIRANJE I ANALIZA PROCESA DISTRIBUCIJE U LANCU SNABDEVANJA „Ahold Delhaize“

  • Jovan Mojsilović
Ključne reči: Mapiranje logističkog porcesa, upravljanje lanca snabdevanja (SCM), mere performansi

Apstrakt

Lanac snabdevanja zaokuplja podjednaku pažnju stručne javnosti i prakse u poslednjih tridesetak godina. U tom vremenskom okviru, kreirani su mnogi poslovni koncepti u cilju unapređenja i optimizacije poslovanja učesnika u lancima. Osnovna karakteristika savremenog poslovnog okruženja je dinamičnost promena uslova poslovanja. U tim novim uslovima promenjen je način konkurisanja, način organizacije poslovanja i način upravljanja. Savremeni koncept poslovanja, svih kompanija koje žele uspeh, vodi ka povezivanju sa drugim kompanijama. Konkurencija se više ne odvija između izolovanih kompanija već između njihovih lanca snabdevanja. Lanac snabdevanja omogućava najefikasnije povezivanje svih faza i aspekata procesa u skladu sa potražnjom. U tom smislu upravljanje performansama aktivnosti i procesa lanca snabdevanja je ključna komponenta ostvarivanja konkurentskih strategija kompanija u lancu snabdevanja. Sistem mera mora da bude izbalansiran po više osnova, a pre svega treba da sadrži kvantativne i kvalitativne mere performansi i mora da obuhvata i operativne mere performansi.

Reference

(1) Gibson, B.J., Mentzer, J.T. & Cook, R.L. 2005, Supply Chain Management: The pursuit of a consensus definition, Journal of Business Logistics, vol. 26, no. 2, pp. 17
(2) Lambert, D.M. & Cooper, M.C. 2000, Issues in Supply Chain Management, Industrial Marketing Management, vol. 29, no. 1, pp. 65-83.
(3) Paulsson, U. & Gammelgaard, B. 2005, Developing a Supply Chain Risk Model, Papers from the 17th NOFOMA conference held in Copenhagen, Denmark, 2005.
(4) Kalman, H.K. 2002, Process Mapping: Tools, Techniques, & Critical Success Factors, Performance Improvement Quarterly, vol. 15, no. 4, pp. 57-73.
(5) Rooney, J.J. & Vanden Heuvel, L.N. 2004, Root Cause Analysis For Beginners, Quality Progress.
Objavljeno
2019-07-01
Sekcija
Saobraćajno inženjerstvo