ANALIZA I MERE ZA UNAPREĐENJE ORGANIZACIJE I UPRAVLJANJA AUTOTRANSPORTNOG PREDUZEĆA „KEMEL“ DOO

  • Stefan Živković
Ključne reči: vreme vožnje, radno vreme, vreme pauze, dozvole

Apstrakt

U ovom radu su predstavljeni problem sa kojima se suočava autotransportno preduzeće “Kemel” DOO, kao I rešenja za ove probleme. Takođe su predstavljeni propisi koje prate transport robe u drumskom saobraćaju, licence koje moraju da poseduju kako vozači teretnih motornih vozila tako i samo autransportno preduzeće.

Reference

[1] Dr Pavle Gladović „Tehnologija drumskog saobraćaja“ Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, 2007. godina,
[2] Dr Vladeta Gajić, „Logistika preduzeća“, skripta sa predavanja,
[3] Dr Pavle Gladović, Organizacija drumskog saobraćaja”, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, 2008. godina,
[4] Dr Vladeta Gajić, “Špedicija” skripta sa predavanja,
[5] Republički zavod za statistiku,
[6] Dokumentacija autotransportnog preduzeća “Kemel” Doo iz Zrenjanina
[7] “Tahograf” evropska pravila, Ljubljana 2017. godina,
Objavljeno
2019-07-01
Sekcija
Saobraćajno inženjerstvo