VREDNOVANJE MERA ZA POBOLJŠANJE USLOVA ODVIJANJA SAOBRAĆAJA

  • Andreja Malacko
  • Vuk Bogdanović
Ključne reči: Brojanje saobraćaja, Analiza saobraćajnog toka

Apstrakt

U okviru rada izvršena je analiza karakteristika saobraćajnog toka na analiziranoj raskrsnici ulica Sentandrejski put – Teodora Mandića, Partizanskog odreda u Novom Sadu. Primenom inženjer­skih alata, utvrđeni su nivo usluge i vremenski gubici za postojeće stanje. Nakon toga, urađena je optimizacija signalnih planova a rezultat su značajno smanjenje vremenskih gubitaka i poboljšanje nivoa usluge. Funkcio­nalnim i ekonomskim vrednovanjem je pokazano da bi predložena optimizacija značajno uticala na smanjenje troškova.

Reference

⦋1⦌ Internet stranica https://mctrans.ce.ufl.edu/mct/index.php/about-the mctrans-center/;
⦋2⦌ Dr Tihomir Đorđević, Regulisanje saobraćajnih tokova svetlosnom signalizacijom, Beograd 1997;
⦋3⦌ Highway Capacity Manual (2000). Washington D.C.: Transportation Research Board of The National Research Council
Objavljeno
2019-07-01
Sekcija
Saobraćajno inženjerstvo