STRATEGIJE KOLABORACIJE U LANCIMA SNABDEVANJA SA OSVRTOM NA TRANSPORT

  • Saša Mudrinić
Ključne reči: Lanci snabdevanja, Kolaboracija, Transport

Apstrakt

Kolaboracija je relativno nov pojam u terminologiji logistike i upravljanja lancima snabdevanja pa samim tim i nedovoljno istražena, a još manje primenjena u praktičnom okruženju. Zbog svoje složenosti, kolaboraciju nije moguće uvek primeniti na svakom modelu poslovanja. Iz tog razloga kolaboracija se sa pravom može nazvati višim stepenom logističkog upravljanja. Osnovni cilj ovog rada je locirannje i shvatanje značaja kolaboracije u lancima snabdevnja kao i prepoznavnje ukupnih dobiti koje kolaboracija doprinosi zinteresovanim stranama sa posebnim osvrtom na značaj kolboracije u transportu.

 

Reference

[1] Maslarić, M., Osnove upravljanja lancima snabdevanja – skripte sa predavanja, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2016.
[2] Cruijssen, F.: Horizontal cooperation in transport and logistics, PhD thesis. Tilburg, Nederland 2006.
[3] Audy, J.-F., Lehoux, N., D’Amours, S., Ronnqvist, M.: A framework for an efficient implementation of logistics collaborations. International Transactions in Operational Research18. (2011)
[4] Rouquet, A., Vauche, L., A Typology of Logistics Pooling, Supply Chain Forum: An International Journal, 16 (2), 2016.
[5] Gonzalez-Feliu, J., Multi-stage LTL transport systems in supply chain management, Laboratoire d’Economie des Transports, Lyon, 2013.
Objavljeno
2019-07-01
Sekcija
Saobraćajno inženjerstvo