ANALIZA POKAZATELJA RADA SEKTORA TRANSPORT U OKVIRU PREDUZEĆA MASTERPLAST

  • Ferenc Bunford
Ključne reči: informacioni sistem, kadrovska struktura, digitalni tahograf, softverski paket ISPUT, GPS

Apstrakt

U ovom radu analiziran je sektor transporta u okviru preduzeća MASTERPLAST d.o.o iz Subotice. Opisana je kadrovska struktura preduzeća sa posebnim osvrtom na funkcionisanje transportnog sek­tora. Predstavljeni su informacioni sistemi u sektoru transporta i predloženo je uvođenje novog softverskog paketa ISPUT pomoću kojeg se mogu dobiti različiti izveštaji funkcionisanja transportnog  sektora.

Reference

[1] Pavle Gladović, „Organizacija drumskog saobraćaja“ Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2008.
[2] Pavle Gladović, „Tehnologija drumskog saobraćaja“ Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad,
[3] P. Gladović, M. Simeunović, R. Vukobrat “Studijski projekat u okviru preduzeća Veterinarski zavod “Subotica” a.d. iz Subotice”, Novi Sad, 2005.
Objavljeno
2019-07-01
Sekcija
Saobraćajno inženjerstvo