ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РЕГУЛАЦИЈА РАДА ТРАКАСТОГ ДОЗАТОРА

  • Milorad Kuzmančev
  • Dragan Živanić Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Ključne reči: тракасти дозатор, тракасти транспортер, регулација рада

Apstrakt

У овом раду је приказана неопходна контролно управљачка опрема потребна за регулисан рад и мерења на тракастом дозатору. Неопходне електро компоненте су имплементиране на постојећи специјални тракасти транспортер тако да су формирале једну целину функционалног тракастог дозатора. Циљ је био да се добије функционалан тракасти дозатор који би послужио за практична мерења, лабoраторијске вежбе и као практичан уређај за даља испитивања.

Reference

[1] Ј. Владић, “Непрекидни и аутоматизовани транспорт”, ФТН, Нови Сад 1991.
[2] Д. Марчетић, “Програмабилни логички контролери и комуникациони протоколи у електроенергетици”, ФТН, Нови Сад 2014.
[3] В. Васић, “Систематизација машина за паковање, транспортни системи и испитивање тракастог дозатора”, Мастер рад, ФТН, Нови Сад 1999
[4] http://www.usas.no/index.php?page=shop.getfile&file id=25&product_id=38&option=com_virtuemart&Itemid=2 (приступљено у јуну 2018.)
Objavljeno
2018-11-07
Sekcija
Mašinsko inženjerstvo