OPTIMIZACIJA PRIKAZA QR KODA U DIGITALNIM MEDIJIMA

  • Nataša Vidić
  • Željen Trpovski
Ključne reči: QR kod, QRTV reminder, televizija

Apstrakt

U ovom radu izvršeni su eksperimenti u vezi sa QR kodom i njegovim primenama na televiziji, kao vezi između televizijskih programa i krajnjih koris­nika, odnosno gledalaca. Cilj jeste da se posredstvom mobilnog uređaja na kom je instalirana aplikacija omogući skeniranje i korišćenje QR koda u različite svrhe.

Reference

[1] Nataša Vidić, Diplomski rad "Primena QR koda u poštanskom saobraćaju", Novi Sad, 2017.
[2] https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Телевизија
[3] https://archive.is/NONi
[4] http://www.qrtvreminder.com/ (Novembar 2018)
Objavljeno
2019-07-01
Sekcija
Saobraćajno inženjerstvo