POSLOVNI MODELI U SEKTORU TRANSPORTA I LOGISTIKE

  • Milica Varničić
Ključne reči: Poslovni model, logistika, konkurencija, kompanija, korisnik, inovacije

Apstrakt

Poslovni modeli su često korišten pojam u poslovnoj praksi, gde se koriste za opisivanje i razumevanje suštine poslovanja. Kompanije su, u današnje vreme, primorane da posluju na globalnim tržištima u uslovima stalnih i turbulentnih promena u njihovom okruženju. Da bi se izdvojila od konkurencije svaka kompanija mora da ima jasnu sliku za budućnost o svom poslovanju, konkurentnoj situaciji i da poseduje uspešan poslovni model. Predmet ovog rada jeste analiza poslovnih modela, nihovih ključnih elemenata, te inovacija i evolucija istih u oblasti transporta i logistike.

Reference

[1] Gorevaya, E., Khayrullina, M.: Evolution of Business Models – Past and Present Trends, State Technical University Novosibirsk, 2015.
[2] Krstić, M., Skorup, A., Lapčević, G.: Trendovi u razvoju inovativnih poslovnih modela, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo Beograd, 2016.
[3] Milovanović; B., Srhoj, S., Krišto, T.: Poslovni modeli kao koncepcijski okvir pristupa dizajnu poslovanja savremenih preduzeća, 2016.
[4] Milovanović; B., Srhoj, S., Krišto, T.: Strateški pristup inoviranju poslovnih modela, 2016.
[5] Pavlek, Z.: Na čemu počinje uspeha poslovnog modela „Canvas“, Zagreb, 2016.
[6] Golob, B.: Inovacija poslovnih modela, 2010.
[7] Rašković, V.: Razvoj poslovnog modela, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad.
Objavljeno
2019-07-01
Sekcija
Saobraćajno inženjerstvo