PROCENA STANJA I REVITALIZACIJA VETRENJAČE U MELENCIMA

  • Sonja Stikić
Ključne reči: procena stanja, oštećenja, vetrenjača, zidane konstrukcije, memorijske legure

Apstrakt

Teorijski deo rada bavi se primenom uređaja na bazi savremenih pemetnih legura i mogućnostima njihove primene u seizmičkoj zaštiti konstrukcija. Stručni deo obuhvata procenu stanja, kontrolni proračun i predlog sanacionih metoda za zidanu vetrenjaču. Cilj rada jeste revitalizacija spomenika kulture od velikog značaja sa prenamenom u muzejski prostor.

Reference

[1] Čaušević A., Rustempašić N., “Rekonstrukcija zidanih objekata visokogradnje”, Univerzitet u Sarajevu, arhitektonski fakultet, Sarajevo, 2014.
[2] K.Todorov, S.P.Oncevska, “Novi poligonalni histerezisni model za simuliranje efekta superelastičnosti figura sa svojstvom pamćenja oblika”, Orginalni naučni rad, Vol. AC-22, pp. 210-222, April 1977.
[3] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ (pristupljeno u oktobru 2018.)
[4] http:// www.researchgate.net/publication/259900824 _Seimic_Protection_of_Cultural_Heritage_Using_Shape_Memory_Alloy_Devices__An_EC_Funded_Project_ISTECH (pristupljeno u oktobru 2018.)
[5] Malešev M., Radonjanin V., “Oštećenja i sanacija zidanih konstrukcija, Materijal sa predavanja, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
[6] Mišulić K.T.:“Oštećenja i sanacija drvenih konstrukcija”, Materijal sa predavanja, Novi Sad, 2016.
Objavljeno
2019-06-25
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo