UPOREDNA ANALIZA CS „GLAVNA KLISA“ I CS „LIER“

  • Boriša Žarković
Ključne reči: Uporedna analiza, Tehnologija izgradnje objekta, Crpne stanice

Apstrakt

Ovim radom se, na konkretnim prime­rima izvođenja objekta, pokušalo približiti sličnosti i razlike izvođenja radova dva slična objekta. Projekat organizacije građenja je dosta složen i zahteva da njegova izrada teče predviđenim redosledom. Najvidlјiviji efekti dobre organizacije radova (montažnih i ostalih) proističu iz kvalitetnog projekta organizacije građenja kao i upravlјanja projektima i građenjem. Osnovni cilј rada je vizuelizacija dinamike radova sa uporednim opi­som rada na pozicijama iz predmera i predračuna rado­va. Jedan objekat je saniranje pumpne stanica „Glavna Klisa“ koja se nalazi u naselјenom mestu u Novom Sadu. Dok je drugi objekat izvođenje radova iz temelјa na fekalnoj mreži i crpna stanica na lokaciji van naselјenog mestu u radnoj zoni Sever 4 u opštini Novi Sad.

Reference

[1] Bijelić, A. „Glavni projekat adaptacije hidromašinske i elektro opreme i bazena crpne stanice Glavna Klisa" „Sveska 1 Hidromašinski projekat i projekat konstrukcija“ Hidrozavod DTD, Novi Sad 2013
[2] Šarac, N. „Glavna sveska Atmosferska kanalizacija na delu radne zone Sever 4 u Novom Sadu“ AG-UNS Arhitektonsko-građevinski Institut doo
[3] Popović, Đ. „3/3 – Projekat hidrotehničkih instalacija – atmosferska kanalizacija“ AG-UNS Arhitektonsko-građevinski Institut doo
[4] Šarac, N. „2/1 – Projekat konstrukcija - Fekalna kanalizacija i crpna stanica sa napojnim kablom na delu radne zone Sever 4 u Novom Sadu“ AG-UNS Arhitektonsko-građevinski Institut doo
[5] Šarac, N. „3/2 – Projekat hidrotehničkih instalacija, Fekalna kanalizacija - Fekalna kanalizacija i crpna stanica sa napojnim kablom na delu radne zone Sever 4 u Novom Sadu“ AG-UNS Arhitektonsko-građevinski Institut doo
[6] Oprašić, E. „6 – Projekat mašinskih instalacija - Fekalna kanalizacija i crpna stanica sa napojnim kablom na delu radne zone Sever 4 u Novom Sadu“ AG-UNS Arhitektonsko-građevinski Institut doo
Objavljeno
2019-06-25
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo