PROJEKAT ARMIRANOBETONSKE ROBNE KUĆE PREMA EVROPSKIM STANDARDIMA

  • Slađan Jović
Ključne reči: Robna kuća, Evropski standardi, Uticaj torzionih efekata

Apstrakt

U prvom delu rada prikazan je projekat armiranobetonske robne kuće spratnosti Po+Pr+4, a u drugom delu je analiziran uticaj torzionih efekata na seizmički odgovor konstrukcija zgrada po evropskim normama.

Reference

[1] Evrokod 1: Dejstva na konstrukcije – deo 1-1: Zapreminske težine, sopstvena težina, korisna opterećenja na zgrade, Beograd, 2009;
[2] Evrokod 1: Dejstva na konstrukcije – deo 1-3: Dejstva snega, Beograd, 2009;
[3] Evrokod 1: Dejstva na konstrukcije – deo 1-4: Dejstva vetra, Beograd, 2009;
[4] Evrokod 2: Proračun betonskih konstrukcija – deo 1-1: Opšta pravila i pravila za zgrade, Beograd, 2006;
[5] Evrokod 8: Proračun seizmički otpornih konstrukcija – deo 1: Opšta pravila, seizmička dejstva i pravila za zgrade;
[6] Zoran Brujić: „Materijal sa predavanja iz predmeta Betonske konstrukcije“.
[7] Živorad Radosavljević, Dejan Bajić: „Armirani beton 3“, Građevinska knjiga, Beograd 2008.
[8] S. Stefanović: Fundiranje, Beograd 1989;
[9] M. Čaušević: Dinamika Kontrukcija, Zagreb 2010;
[10] „Tower 7.0 Build 7321“ – Uputstvo za korišćenje programa;
[11] „Arm CAD 6.0 Build 6103“ – Uputstvo za korišćenje programa
Objavljeno
2019-06-24
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo