PROCENA STANJA I SANACIJA DRUMSKOG MOSTA NA PUTU BEOČIN – NASELJE DUNAV

  • Darko Manojlović
Ključne reči: procjena stanja, projekat sanacije, most

Apstrakt

U radu je dat opis noseće konstrukcije drumskog betonskog mosta na putu Beočin – Naselje Dunav. Vizuelnim pregledom su uočeni defekti i oštećenja svih konstrukcijskih elemenata. Procjenom stanja i projektom sanacije su predviđeni građevinski radovi koje je potrebno uraditi na objektima koji su oštećeni. Projekat sanacije se sastoji iz više faza. Prvo je potrebno doći do odgovarajuće projektno-tehničke dokumentacije, izaći na teren i obaviti vizuelni pregled, izvršiti procjenu stanja, ispitati materijale od kojih je objekat napravljen i predložiti mjere sanacije. Objekti kod kojih se sumnja u nosivost, stabilnost, funkcionalnost i upotrebljivost, treba da budu vizuelno pregledani, da se predlože mjere sanacije i da se saniraju kako bi se produžio životni vijek takvih konstrukcija.

Reference

[1] Evrokod 1992 - 2, Beograd, 2006.
[2] Evrokod 1998 - 1, Beograd, 2006.
[3] Malešev М., Radonjanin V.,: (autorizovana skripta) Sanacije betonskih konstrukcija, Novi Sad.
[4] Priručnik za projektovanje puteva u Republici Srbiji, Bograd, 2012.
[5] Seminarski rad iz predmeta Upravljanje mostovima, Novi Sad, 2017.
Objavljeno
2019-06-17
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo