UPRAVLJANJE RIZICIMA GRAĐEVINSKIH PROJEKATA

  • Sandra Korugić
Ključne reči: rizik, metodologija upravljanja projektnim rizicima.

Apstrakt

Upravljanje projektnim rizicima predstavlja jednu od funkcionalnih oblasti projektnog menadžmenta koja se odnosi na sprečavanje, eliminisanje ili smanjenje štetnih uticaja rizičnih događaja koji mogu nastati u realizaciji određenog projekta. Implementacija projekata često traje nekoliko meseci, ili čak godina i zahteva značajne finansijske resurse. Takođe, implementacija projekata mora biti u skladu sa unapred definisanim standardima kvaliteta. Potencijalni rizici mogu usporiti realizaciju projekta, povećati troškove i uticati na planirani kvalitet. Da bi se efikasno upravljalo projektima, potrebno je konstantno pratiti progres u svakoj fazi implementacije projekta i pratiti rizike koji mogu ugroziti odvijanje planiranih aktivnosti.

Reference

[1] Kurij, K., Beljaković, D.: „Izrada planova u graditeljstvu“, Građevinska knjiga, Beograd, 2011.
[2] Ivković, B., Popović, Ž.: „Upravljanje projektima u građevinarstvu“,Građevinska knjiga, Beograd, 2005.
[3] Jovanović, P.Filip: doktorska disertacija „Razvoj metodologije upravljanja rizikom strategijskih investicionih projekata“, Bor, 2016. Dostupno na: https://biblioteka.tfbor.bg.ac.rs/public/doktorat_1089.pdf
[4] Avlijaš, G., Avlijaš, R.: „Upravljanje projektom“, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2011.
[5] Vidaković, D.: „Mjere za održavanje prihvatljivog rizika kod realizacije građevinskih projekata“, Građevinski fakultet, Osijek. Dostupno na: https://bib.irb.hr/datoteka/807109.Vidakovic-OdrzavanjeRizika-HDO_Zagreb2014.pdf
Objavljeno
2019-06-16
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo