UPOREDNA ANALIZA KONSTRUKCIJE SKELETNOG I UKRUĆENOG SKELETNOG SISTEMA NA PRIMERU STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA U BEOGRADU

  • Mirko Maksimović
Ključne reči: AB stambeno-poslovni objekat, skeletni sistem, ukrućeni skeletni sistem, proračun, dimenzionisanje, armiranje

Apstrakt

Tema rada jeste projekat armiranobe­tonske konstrukcije ukrućenog skeletnog sistema za stam­beno-poslovni objekat u Beogradu. Pored proračuna, d­imenzionisanja i izrade planova armiranja za sve ele­mente konstrukcije izvršena je uporedna analiza kons­trukcije čistog skeletnog sistema i skeleta ukrućenog betonskim platnima.

Reference

[1] Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima, Službeni list SFRJ br.31/1981
[2] Mirko Maksimović, „Projekat armiranobetonske stambeno-poslovne zgrade Su+Pr+5 u Beogradu“, Novi Sad, 2012.
Objavljeno
2019-06-16
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo