МЕТОДОЛОШКЕ ОСНОВЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ STOL АЕРОДРОМА ЗА МАЛИ САОБРАЋАЈ - ПРИМЕР АЕРОДРОМА „ПАРАЋИН“-ДАВИДОВАЦ

  • Марјан Матић
Ključne reči: Аеродроми, писта, планирање, пројектовање

Apstrakt

У раду су приказане методолошке основе за планирање и пројектовање STOL аеродрома за мали саобраћај са примером аеродрома “Параћин“-Давидовац. Анализирани су сви објекти постојећег аеродрома (полетно-слетна стаза, рулне стазе, платформа, хангар, итд.). На основу дефинисаног меродавног (критичног) авиона, пројектоване су маневарске површине. Коловозна конструкција маневарских површина димензионисана је на основу прогнозираног саобраћајног оптерећења регије за коју се пројектује аеродрома. Око аеродрома су дефинисане површи за ограничење препрека.

Reference

[1] Аеродромски приручник - LYPN, Аероклуб “Наша Крила“ (октобар 2014), Параћин.
[2] Небојша Радовић, Скрипта са предавања из предмета “АЕРОДРОМИ“ (школска 2017/18), Факултет Техничких Наука Универзитета у Новом Саду, Нови Сад 2018.
[3] Мазић, Б. (2012). Аеродроми. Грађевински факултет Универзитета у Сарајеву.
[4] International Standards and Recommended Practices, Aerodromes, Annex 14, Volume I, Aerodrom Desing And Operations, Sixth Edition - July 2013.
Objavljeno
2019-06-16
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo