AUTOMATSKA REINSTALACIJA DMS SCADA SISTEMA POMOĆU DSC-A

  • Jelena Spasojević
Ključne reči: Desired State Configuration, upravljanje konfiguracijama, DMS SCADA

Apstrakt

U ovom radu opisani su problemi upravljanja konfiguracijama koji nastaju usled sve veće potražnje za novijim softverom kao rastom kompleksnosti softvera. U radu je dat opis Desired State Configuration sistema za upravljanje konfiguracijama, njegova arhitektura, dat je pregled različitih verzija DSC-a kao i prednosti DSC-a u odnosu na ručno upravljanje konfiguracijama. Na kraju rada dato je poređenje upravljanja konfiguracijama uz pomoć DSC-a i ručno upravljanje kao i rezultati ovog poređenja.  

Reference

[1] Windows PowerShell Desired State Configuration Revealed - Ravikanth Chaganti, izdata 23.09.2014
[2] https://www.itprotoday.com/management-mobility/windows-powershell-40-released-windows-7-windows-2008-r2-and-windows-server-2012, datum pristupa 23.09.2018.
[3] Learning PowerShell DSC Second edition – James Pogran, izdata 19.10.2015
[4] https://www.red-gate.com/simple-talk/sysadmin/powershell/powershell-desired-state-configuration-the-basics/,datum pristupa 22.09.2018.
[5] https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/microsoft.powershell.management/?view=powershell-6,datum pristupa 22.09.2018.
[6] Pro PowerShell Desired State Configuration – Ravikanth Chaganti, izdata 25.04.2018.
Objavljeno
2019-06-06
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo