PRIMENA INTERNET STVARI U RAZLIČITIM ŽIVOTNIM OKRUŽENJIMA

  • Sonja Živković
Ključne reči: Internet stvari, pametni uređaji, pametni gradovi, pametne kuće

Apstrakt

Cilj ovog rada jeste analiza upotrebe internet stvari (eng. Internet of Things – IoT)  u različitim životnim okruženjima. Objašnjeno je šta pojam IoT ozna­čava. Pomenute su tehnologije koje su dobar izbor pri kreiranju IoT sistema. Predstavljena je upotreba IoT-a u rudama, gradovima i kućama.

Reference

[1] ITU Telecommunication Standardization Sector, “ITU-T Recommendation database,” 2012.
[2] Kais Mekki, „A comparative study of LPWAN technologies for large-scale IoT deployment“, 2018.
[3] Usman Raza, Parag Kulkarni, and Mahesh Sooriyabandara, „Low Power Wide Area Networks: An Overview”, 2017.
[4] Saša Verić, “Pregled rješenja za realizaciju LoRa bežične mreže”, 2018
[5] D. Dobrilović, M. Malić, D. Malić, Ž. Stojanov “Analiza performansi lora tehnologije kod mobilnih senzorskih stanica u urbanim okruženjima", 2017
Objavljeno
2019-06-06
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo